2010

http://scicom.zcu.cz/sites/default/files/prihlaska_SCICOM_final.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain