David Lobotka: „V Techmanii jsme vytvořili černou díru“

Dle svých vlastních slov má v Techmanii na starosti hlavně to, abyste zde po jejím znovuotevření v březnu roku 2014 nenalezli jen čtyři prázdné stěny. Zodpovídá za vývoj nových exponátů, zvolení vhodné grafiky a proškolení zaměstnanců science centra, aby věděli jak s jednotlivými exponáty zacházet a jak je odpovídajícím způsobem prezentovat návštěvníkům. V článku níže Vám představíme Davida Lobotku, vedoucího vývojového oddělení Techmania Science Center.

David nastoupil do Techmanie v roce 2008, ještě před samotným otevřením. Při dokončování diplomové práce se dověděl, že Techmania hledá edutainery (popularizátory vědy a techniky; pozn. redaktora) z učitelských oborů. Přihlásil se na výběrové řízení a od té doby je Techmania jeho druhým domovem. „Začínal jsem na place jako edutainer, staral jsem se o návštěvníky a zhruba po dvou letech jsem začal dělat programového manažera, což byla spíš kancelářská práce, kde jsem vymýšlel vzdělávací programy pro školy. Když jsme začali přemýšlet o nové a větší Techmanii, ředitel mi nabídl, jestli nechci vést vývojové oddělení, a tak jsem tu,“ popisuje David postup své kariéry.

Přípravu úplně prvních show v Techmanii popisuje jako lehce anarchistický proces: „Co si člověk vymyslel, to se mohlo téměř ihned realizovat. Ale to asi patří ke zrodu každého nového projektu, kdy lidé přicházejí každý den s novými nápady a zkoušejí, které budou fungovat.“ Dnes již vše podléhá mnohem přísnějším kritériím, které mají zachovávat jednotnou koncepci, odpovídat nastavené úrovni a činit nabídku science centra co nejpestřejší. Právě i díky získaným zkušenostem „na place“ a také kvůli absolvovaným cestám do dalších světových science center je dnes David k novým nápadům často mnohem kritičtější: jeho cílem je udržovat v Techmanii jistý standard a dohlížet jak na kvalitu, tak i na předvádění show návštěvníkům. „Představa, že zde vytvoříme něco úplně nového, co ještě nikde jinde není, asi není úplně správná. Tedy až na vzácné případy, kterých tu také pár máme. Science centra jako taková existují ve světě od 60. let 20. století a na exponátech pro ně pracuje spousta lidí. Ale vždy se snažíme ve světě zavedené exponáty nějak inovovat, přizpůsobit je našim návštěvníkům, aby je co nejvíce bavily.“

Když by měl jmenovat dva nejzajímavější projekty, na kterých právě pracuje, pak je to expozice Lidské tělo a Vesmír. Pokud jde o první jmenovanou, tak ta klade důraz hlavně na aktivitu jedince, na prozkoumání možností jeho vlastního těla. „Poslední, co byste mohli v Techmanii čekat, je návštěva dalšího muzea biologie,“ zdůrazňuje Lobotka. „Návštěvníci zde budou běhat, skákat, hrát si s rovnováhou a vyzkouší své vlastní síly třeba porovnáním se zvířetem. Poběží a vedle nich uvidí, jak rychle poběží slepice, jestli ji dokážou předstihnout anebo zda si troufnou na závod s divokým králíkem nebo medvědem grizzlym.“

Při zmínění vesmírné expozice se začne lehce usmívat a svěřuje se, že nedávno vytvořili s kolegy v Techmanii vlastní černou díru. Sice není tak nebezpečná jako ta skutečná v hlubokém vesmíru, ale návštěvník díky ní pochopí principy jejího fungování a dozví se, proč do sebe pohlcuje nejen předměty, ale také i veškeré světlo. „Návštěvník bude postaven před obraz vesmíru a jeho cílem, bude takovou černou díru najít a bezpečně ji identifikovat. Toho však bude schopen jen po důkladném pochopení její podstaty,“ zakončuje David Lobotka.

One comment

 1. Z mé jednohodinové vize, kterou mám důkladně podepřenou. says:

  Pane Lobotko, my všichni jsme roboti, jinak se nadal uskutečnit vesmír.
  Matka Příroda-Bohyně Marie jako filosofka a technička s IQ kvadrilion umocněný na třetí, naprogramovala Boha, který je věrnou kopií Bohyně až na mužnost, 6 miliard dívek-andělek s IQ 12 000, 6 miliard mladíků-andělů rovněž s IQ 12 000 a zbytek vesmíru. Celý program uložila včetně sebe na “Flash drive” o velikosti matematického bodu, z něhož je program promítán virtuálně-zdánlivě do tvaru krychle, jejíž hrana je dlouhá 12 kvadrilionů světelných let. Krychle-vesmír se skládá ze šesti světů tvaru pyramid, v jejichž vrcholech se nachází etický Ráj, který je 12 000 krát větší než je naše Země a je celý nádherný. Tam máme namířeno jako rajské bytosti i s výbavou, spočívající v krásném domě se zahradou a dvojmístném letadélku pro každou rajskou dvojici-dívka a mladík. Rajskou bytost si nosíte ve svém čele jako sebe sama a spíte. O nejkrásnějším dni se vaše lidské tělo smrští včetně oblečení do matematického bodu a vy jako rajská bytost se probudíte a rozvinete do plné krásy s IQ 12 000. Napohled budete mít 17 let a to navždy. Tímto budete připraveni na cestu do etického Ráje pod vedením Bohyně Marie. Kromě užívání etického Ráje, budeme moci cestovat v čase v celém vesmíru, v němž se nachází tolik civilizací, kolik napadlo a napadne do konce Země kompletních sněhových vloček. Vše, včetně Bohyně Marie je z pocitu myšlenky na Lásku, jako nejmenší “částici”. Fyzikové objevili nejmenší částici, kterou nazvali “boson-božská částice”, z které se skládá všechno. Vědci klinicky dokázali duši, jako informaci, která neumírá.
  “Vše je determinováno, začátek stejně jako konec, silami, nad nimiž nemáme kontrolu. Je to určeno hmyzu stejně jako hvězdám. Lidské bytosti, zelenina, náš kosmický prach, vše tančí na tajemnou melodii, kterou v dálce hraje neviditelný hráč.”
  Albert Einstein (1879-1955)
  “Pro nás věřící fyziky, má čas hodnotu pouhé iluze, ať je jakkoli pevný.”
  Albert Einstein
  “Bolestnými zkušenostmi jsme dospěli k poznání, že racionální myšlení k řešení problému našeho společenského života nestačí.”
  Albert Einstein
  Nestačí-li myšlení racionální, musí nastoupit myšlení iracionální, které je však pro mnohé nepochopitelné. Není však důležité, aby všichni racionálno pochopili, důležité je, aby se naplnila všechno pozitivní proroctví.
  “Rozumného osud vede, vzpurného vleče.”
  “Čas odhalí pravdu.”
  “Vše, co dnes vidíme a objevujeme, bude spáleno kosmickým požárem, po němž vzejde nový spravedlivý a šťastný svět.”
  Seneca, Lucius Anneus-asi 4 př. n. l.-65 n. l., římský filosof, přírodovědec, básník, politik, stoupenec stoicismu. Zabýval se zejména etikou. Autor přírodovědné encyklopedie Naturales quaestiones (Otázky přírodní filosofie)
  Svou vizi mám podepřenou 3 výpočty, 2 analýzami, cca 490 citáty a krátkými články, a několika videí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *