Karel Jedlička: Věda, která vypadá jako počítačová hra

Vypadá to jako nějaká počítačová hra: perspektivní vyobrazení budov, člověk je může obhlížet ze všech stran, sundat jim střechu, prohlédnout si místnosti, skoro by se celá stavba mohla rozložit na cihly. Hra to ale vůbec není. Je to práce. Karel Jedlička, postdoktorand ze Západočeské univerzity, vytváří program, který umožní například památkářům lépe spravovat historické objekty nebo návštěvníkům seznámit se s nimi dřív, než překročí jejich práh.

„Tohle zpracovávám pro zámek Kozel,“ představuje to, co je vidět na monitoru počítače. Vidíme celý zámecký areál, postupně se budovy přibližují, míjíme stromy a ocitáme se u hlavního objektu. „Na každý strom si můžete kliknout a dozvíte se, co je to za strom, jak je starý, jakým způsobem byl ošetřen a podobně. A u budov to bude podobné,“ vysvětluje Karel Jedlička dál. Jeho cílem je vytvořit program, v němž budou kasteláni moci jednoduše shromažďovat informace o údržbě, rekonstrukcích či opravách jednotlivých částí hradů a zámků, stejně jako informace o mobiliáři.

„Památkový ústav má svou evidenci v podobě klasických plánů a map. Kastelán ze zámku Kozel je velký průkopník a přišel s myšlenkou na evidenci ve trojrozměrné podobě,“ přibližuje Karel Jedlička zrod celé myšlenky. „Ta umožní i jasnou představu o velikosti předmětů, které v té které místnosti jsou a zároveň jejich jednoznačnou lokalizaci. Tím budou kasteláni moci plnit svá dvě základní a protichůdná poslání: kulturní dědictví chránit a zároveň zpřístupňovat,“ dodává mladý vědec. Systém totiž kromě prosté evidence nabízí i možnost napojení na bezpečnostní a požární čidla nebo sledování vlhkosti a teploty.

Zámek Kozel ovšem není jediným objektem, na nějž Karel Jedlička zaměřuje svoji pozornost. Podílel se také na zpracování 3D modelu památníku Terezín. Ten bude k dispozici návštěvníkům na dotykovém informačním kiosku v Terezíně. „Takhle mohu přijít k libovolnému objektu, kliknu na něj a ve třech jazycích dostanu informaci o jeho historii, případně i o zajímavých osobnostech, které tu za války žily,“ předvádí na svém počítači.

S moderním oborem zvaným geomatika začínal Karel Jedlička na Západočeské univerzitě jako jeden z prvních v polovině devadesátých let. „Když jsem dokončil magisterské studium, pokračoval jsem v doktorském oboru na jiných pracovištích – a pak jsem se vrátil do Plzně,“ říká a dodává, že teď nejen vyjíždí na různé stáže do zahraničí, ale také zve zahraniční odborníky do Čech. Začátkem října pořádá konferenci Geomatika v projektech, na níž si mohou všichni vyměňovat zkušenosti a posouvat tenhle atraktivní obor stále vpřed. Mimochodem: místem konání této konference není nic jiného než zámek Kozel.

Markéta Čekanová

Bez n‡zvu-1Tato akce je realizována v rámci projektu EXLIZ – CZ.1.07/2.3.00/30.0013, který JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *